Genel Bilgiler

Süreç:

Katılımcılar üç seviyeden oluşan kursları tamamladıklarında Orff-Schulwerk Forum'un öngördüğü 200 ders saatlik eğitimi almış olacaklardır. Seviye modüllerinin genel şartları ve işlenecek ana konular önceden belirlenmiştir, ancak eğitim kadrosu kendi ders içeriklerini aralarında anlaşarak ama bağımsız bir şekilde planlar.

Katılımcıların bu üç yıllık süreçte bir kez yurt dışında gerçekleşen bir haftalık bir Elementer Müzik ve Hareket Eğitimi kursuna katılmaları öngörülmektedir.

Kurs katılımcıları birinci seviye kursu sonunda kendilerinden istenecek yazılı ödevi hazırlayıp belirtilen tarihte
Orff Merkezine e-posta yoluyla teslim ederler.

Katılımcılar üçüncü seviye kursunun sonunda sınava girerler ve verilecek olan yazılı bitirme ödevini belirtilen tarihte
Orff Merkezine e-posta yoluyla teslim ederler.

Orff Merkezi her katılımcıya her seviyenin sonunda alınan ders saatinin de belirtildiği kurs katılım belgesi verir.

Üçüncü Seviye Kursu Öncesinde Yazılı Bitirme Ödevi

Her katılımcı konusunu kendi seçeceği ve kurs eğitmen kadrosunun onaylayacağı bitirme ödevini kendisine bildirilecek olan tarihte Orff Merkezine e-posta yolu ile teslim etmek zorundadır. Teslim tarihi üçüncü seviye kursunun yapılacağı tarihten önce olacak şekilde belirlenecektir. Orff-Schulwerk'i tanımlama ve deneyimler bölümünün yanında Orff-Schulwerk ile kişisel çalışma alanına yer verilecek olan bu yazılı çalışma en azından 10 Din A4 uzunluğunda olmalıdır.
Estetik eğitimi, müzik/dans ve/veya sanat eğitimi, psikoloji ve gelişim psikolojisi ve/veya pedagoji alanlarından okunacak en az beş kitap kaynak olarak kullanılmalı ve yazılı çalışmada belirtilmelidir. Bu yazılı çalışma ayrıca kısa bir özet/sonuç ve kişisel görüş bölümlerini de içermelidir.

Bitirme Sınavına Hak Kazanma

Katılımcının birinci, ikinci ve üçüncü seviye kurslarındaki aktif katılımı ancak önceden mazeret bildirerek ve Orff Merkezinden onay alarak üç yıllık toplam sürenin en fazla yüzde onu oranında eksik kalabilir. Bu durum bitirme sınavına girmeye engel oluşturmaz. Süreç boyunca katılımcıdan istenen (ara ve bitirme) yazılı ödevlerin zamanında teslim edilmiş olması ve yurt dışında 1 haftalık Orff-Schulwerk kursuna katılmış olmak gereklidir.