ÜYELİK HAKKINDA BİLGİLER

Üç tür üyelik vardır.

  • Kişi üyeliği (Yıllık ödenti 100.-TL)
  • Kurum üyeliği (Yıllık ödenti 170.- TL; merkezin etkinliklerine, her seferinde kurumun belirleyeceği 5 kişi üyelik koşullarıyla katılabilir.)
  • Bağışçı üyelik (Yıllık ödenti 210.-TL; bağışçı bir kurum ise kurum üyeliği koşulları geçerlidir. Buna ek olarak bağışçı üyenin adı ve / veya logosu tüm kurs duyurularımızda belirtilir.) 

Orff Merkezi üyeliği, ödentinin üyelik formunda belirtilen banka hesabına ödenmesiyle başlar ve bir yıl geçerli olur.

Merkezin üyeleri aşağıdaki öncelik ve ayrıcalıklara sahip olurlar:

  • Seminer / kurs katılım ücretlerinde indirim (Kurum üyeliğinde en fazla beş katılımcı için geçerlidir.)
  • Paylaşım günlerine ücretsiz katılım (Kurum üyeliğinde en fazla beş katılımcı için geçerlidir.)
  •  “Orff info” dergisini ücretsiz edinme (Yeni üye olanlar geriye dönük yayınlanmış son beş sayıya da sahip olurlar.)
  • Her türlü duyuru önce üyelere yollanır, bir gün sonra Orff Merkezi’nin posta listesine iletilir.
  • Yurtdışında yaz kurslarına veya Special Course’a katılmak isteyen üyelere merkezimizin üyesi olduklarına dair bir yazı verilir. Gerek kurs gerek vize başvurusu için yol gösterici yardım sağlanır.
  • Üyeler, mevcut arşivden ve kütüphaneden yararlanırlar.